Offisielle portalen for Rallyhedemarken | by NMK Hamar

Utvidet påmeldingsfrist

Med bakgrunn i svak påmelding, velger vi å utvide påmeldingsfristen til mandag 11. september kl. 24.00.

Sportskomiteen Rally Hedemarken
Børger Brænd   

Mobil: 97972322

Hamar 8. september 2023