Flere kontaktpersoner finner du i løpets tilleggsregler.

Kontakter

  • Navn
  • Stilling
  • Telefon
  • E-post
  • Tormod Kvissler
  • Leder sportskomitè
  • 91146389
  • Kjell Ole Mellum
  • Ass. løpsleder
  • 95866670