Offisielle portalen for Rallyhedemarken | by NMK Hamar

Etappebeskrivelse

SS 1/7 – Kløvstadhøgda, 5,34 km | Start 1. bil SS1 kl. 8.28 og SS7 kl. 13:14
Rask kommunal veg med noen fine svingkombinasjoner i starten som er tenkt til «oppvarming». Mot slutten ned mot Brøtum er det brei og rask vei.
For publikum er det start og mål samt krysset inn på km 1,12 (Norheimvegen) som er aktuelle publikumsplasser.

 

SS 2/8 – Messnali, 6,51 km | Start 1. bil SS2 kl. 09:02 og SS8 kl. 13:48
Dette er en prøve som for en del år tilbake ble benyttet i Rally Hedemarken sammenheng. Starter etter overgang fra asfalt til grus.
Rask og spennende med en fine kombinasjoner. Det er sjikaner på km 2,95, 3,84 og 4,58

På denne prøven er det kun fra start og mål som er tilgjengelige publikumsplasser.

 

SS 3/9 – Kluftmoen, 26,50 km | Start 1. bil SS3 kl. 09:26 og SS9 kl. 14:12
Starter på vdl etter Bøverlund, går over flystripa inne på Kluftmoen. Det er rask privat skogsveg frem til THNV i vdl ved Sigersberg på km. 5,70. Fra Sigersberg meget rask og brei privat skogsveg på gamle tidligere  «Danseråsenprøva» hvor vi svinger venstre på km 13,87 inn og over «GallisCrest»  Etter hoppet kjøres ”vintervegen” ned til Fv.49, deretter over Tranmyra og ned til det klassiske ”Smeboldkrysset” på km 22,70. Målgang blir i år ved Lauåsen.Sigersberg.

”Galli’s Crest”, krysset på FV 49 (Veldre Sag) og «Smedboldkrysset» i Byflaten er løpsledelsens anbefaling for publikum.

 

SS 4/10 – Mauset, 10,43 km | Start 1. bil SS4 kl. 10:05 og SS10 kl. 14:51
Dette er fin teknisk krevende kommunal og fylkesvei  med noen ”indianeroverfall”. Starten går i år fra Brummund sag. Sjikaner på km 2,9   og km 3,2. På km 5,78 kommer vi inn på den «gamle utgaven» av Mausetprøva. Trang HNV på km 6,18.

«Telefonstolpen» håper vi får stå i fred i år da vi kommer opp på tidligere traseen på km 6,53 noen meter ovenfor denne.

Mausetgården passeres på km 9,23.

Publikum kan følge gammel start inn til THV på 6,18. Dårlig med parkeringsmuligheter her. Ved Mauset er det også trangt for parkering.
NB! Ber om at det IKKE parkeres på begge sider på disse stedene med tanke på evakueringsvei inn og ut fra prøva.

 

SS 5/11 – Vangsåsen, 7,62 km | Start 1. bil SS5 kl. 10:52 og SS11 kl. 15:38
Start som tidligere år. Går nedoverbakke ca. 1,3 km, sjikane på km1,11. Følger dalen sydover med åpninger over skrenter. Den vanskeligste åpningen er varnet km 5,53. Fra km 5,99 privatveg ned til mål ved Lier.

Også på denne prøven er det kun fra start og mål som det er tilgjengelige publikumsplasser

 

SS  6/12 – Vendkvern, 1,15 km | Start 1. bil SS6 kl. 11:12 og SS12 kl. 15:58
Dette er en ren publikumsprøve, med inngang kr 100,-
En og en halv runde på bilcrossbanen i motsatt retning av bilcrossretningen. Starter syd av bilcrossbanen.  Første halvdelen går på alternativsporet og senere en hel runde til Mål.
Rett før Mål på «startplata» ett stort gupp med stor kompresjon.