Offisielle portalen for Rallyhedemarken | by NMK Hamar

Rallyhedemarken – historien

Rally Hedemarken har blitt arrangert i 30 år med første Rally Hedemarken i 1991, avlyst i 2007 pga for lite deltagelse (ikke NM dette året) samt 2020 pga Covid-19.

Første Rally Hedemarken 1991 ble vunnet av Ove Olofsson Sverige i en Ford Sierra RS Cosworth.

Henning Solberg har totaltvunnet hele 5 ganger og Mats Østberg 5 ganger.

Resten av årene er fordelt over flere toppførere fra både Sverige og Norge

Rally Hedemarken har hatt base på forskjellige steder men Rica Olrud (nå Scandic Ringsaker)

har basen vært lokalisert i flere år i tillegg til Scandic Hamar i 4 år.

Arrangementet har også hatt base på Vikingeskipet og Rudshøgda.

Serviceplassen har vært på «åttemeterplanet», Vikingeskipet, Rudshøgda, Brummundal og i de siste årene på Vendkvern Motorbane.

Løpstrasèn har stort sett vært innenfor Hedmark Fylke (da det var eget fylke)med unntak at ett år hvor vi benyttet en fartetappe som endte opp i Lillehammer kommune.

I hovedsak har vi kjørt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker kommune hvor vi har benyttet oss av private skogsbilveger, kommunale og fylkesveier. Det har dessverre blitt en for stor kostnad og benytte private skogsbilveier enkelte steder i Ringsaker slik at vi har benyttet oss mindre av disse i de siste årene.

Det var NAF Hamar junior som stod som arrangør for Rally Hedemarken frem til 2012

Da de ikke hadde resurser og personell til å fortsette som arrangør, ble det innledet forhandlinger med NMK Hamar hvor det ble gitt garantier fra både NMK sentralt og Norges Bilsportforbund for å sikre et null med mulighet for positivt resultat. Dette lyktes vi med og fra 2012 og frem til og med 2019 har Rally Hedemarken gitt et solid overskudd som bla har bidratt til at klubben kunne sette i gang utbedringen av anlegget sammen med midler fra BC aktivitet og øvrige midler.

Vi har fått svært positive tilbakemeldinger de årene NMK Hamar har arrangert, som også har resultert i flere priser som årets NMK arrangør i rally. Arrangementet har blitt betegnet som «Høstens vakreste eventyr» hvor flere av våre deltagere har dette som ett av sine favorittløp på barmark.

Vi har i alle årene hatt et veldig godt samarbeid med veimyndigheter, politi, grunneiere og ikke minst våre samarbeidspartnere hvor vi spesielt vil trekke frem Ifor Williams Norge og Bilvarehuset Anker som nå er Romnes Hamar.